Osteopati

Osteopati kan afhjælpe følgende symtomer:


 • Nedsat bevægelse - halthed, pasgang
 • Musklespændinger
 • Mistet musklefylde (atrofi)
 • Hypersensitivitet i hud og muskler
 • Fordøjelsesproblemer
 • Påvirkede sener og ligamenter
 • Adfærdsproblemer - hvis udløst af smerte eller dysfunktion
 • Koordinationsproblemer/ataxi
 • Hypermobilitet
 • Kæbeproblemer
 • Forkert rygholdning
 • Forkert hovedføring
 • Bindevævsproblemer
 • Kolde poter
 • Og meget mere


Osteopati er effektivt ved såvel akutte problemer som skader og gener, der er opstået over længere tid.

Behandlingen, der er individualiseret og blid, egner sig til hunde i alle aldre.

Formål med osteopati:


 • Helheds behandling - finde årsagen
 • Reducere eller fjerne smerte og ubehag i bevægeapparetet
 • Øge hundens generelle velbefindende
 • Forbedre bevægelsen, elasticiteten og den biomekaniske funktion i led og væv.
 • Forbedrer cirkulationen af blod og lymfe.
 • Opnå en symmetrisk balance i brugen af kroppen på alle plan:
 • Det paritale system:

         muskulæreskeletale system - muskler, knogler, led, bindevæv

         og fascier

 • Det viscerale system:

         indre organ system (deres bevægelser mere end deres

         funktion), lymfesystemet, blodcirkulationssystemet og

         tilhørende bindevæv

 • Det kraniosakrale system:

         kraniet, korsben og rygmarv

Kontraindikationer:


 • Fraktur
 • Drægtig - sidste 3 uger inden fødsel
 • Feber, eller andet akut sygdom
 • Epilepsi
 • Kræft
 • Direkte efter operation


Hvordan virker det?


Ved at fjerne blokeringer og forbedre leddenes bevægelse og kvalitet, korrigeres funktionsindskrænkninger og funktionelle forandringer i led og kroppens bløde væv.


Behandlingen hjælper til en forbedring af kredsløbet og drænagen i det berørte område, hvilket fremmer helbredelsen, ved at forbedre nærings- og ilttilførelsen til vævet og fjerne stofskifteprodukter/affaldsstoffer.


Nervernes funktion påvirkes ligeledes. Dette sker ved at nerver, der har siddet i klemme eller fået tryk, frigøres samt sikres en tilstrækkelig blodforsyning.Hvad er osteopati?


Osteo=struktur Pati=lidelse


Osteopati er en manuel behandlingsmetode der er baseret på kroppens struktur og funktion, samt kroppens naturlige helbredelsesevne.Osteopaten har det mål for øje, at hjælpe til optimal kropsfunktion og sundhedstilstand.


Hos en osteopat vil din hund blive behandlet ud fra 3 grundlæggende principper:

1) Kroppen er en helhed og skal betragtes og behandles som sådan.

2) Kroppen kan under de rigtige betingelser hele/helbrede sig selv.

3) Kroppens struktur og funktion er gensidigt afhængige af hinanden.


Osteopaten tager afsæt i dybdegående teoretisk viden om kroppen, samt i en forståelse af, at hunden er en helhed, og at struktur og funktion påvirker hinanden.


Osteopaten har derfor specialiseret sig i at se på, hvordan forskellige dele af kroppen – knogler, led, bindevæv, muskler, mm. – arbejder og påvirker hinanden.


Osteopatens hensigt er at finde årsagen til symptomet og behandle denne. Derfor vil din osteopat sætte sig grundigt ind i din hunds sygdoms- eller skadeshistorie.


Det er ikke ualmindeligt at årsagen til problemet ligger et andet sted, end der hvor smerterne eller symptomerne opleves. Osteopater behandler således mange forskellige sundhedsproblemer og skader. Behandlingen, der er individualiseret og blid, egner sig til hunde i alle aldre.


Hvad nytter det f.eks. at løsne op for et led, hvis musklerne og bindevævet omkring dette led stadigvæk spænder? Netop ved at betragte kroppen som en helhed og arbejde sig ind på de dybereliggende årsager til symptomerne, opstår der hurtigt effektive og holdbare resultater ved en osteopatisk behandling.


Derfor slutter selve behandlingen ikke, før osteopaten så at sige har gjort sig selv overflødig. Når den optimale balance i kroppen er genskabt, vil osteopaten nemlig rådgive ejeren omkring hvilke værktøjer og muligheder, det kan f.eks. være øvelser, der skal til for at fastholde denne optimale funktion.